Quạt trần

Quạt trần malaysia

Quạt trần malaysia thường được quan tâm, mời bạn click để lọc nhanh:

Quạt trần malaysia 3 cánh

Quạt trần malaysia 4 cánh

Quạt trần malaysia 5 cánh

22 Quạt trần malaysia chính hãng, giá tốt

Malaysia
Quạt trần Panasonic F-60TAN 5 cánh có điều khiển từ xa
 • Có điều khiển từ xa
 • Gió tự nhiên
 • Hẹn giờ tắt

Panasonic-F60TAN

5.650.000₫
Quạt trần KDK U60FW
 • Có điều khiển từ xa
 • Đèn đổi màu
 • Gió tự nhiên
 • Hẹn giờ tắt

KDK U60FW

12.250.000₫
Quạt trần Panasonic F-60XDN 5 cánh có điều khiển từ xa
 • Hẹn giờ tắt
 • Gió tự nhiên
 • Có điều khiển từ xa

Panasonic F-60XDN

5.550.000₫
Quạt trần KDK U48FP
 • Có điều khiển từ xa
 • Gió tự nhiên
 • Hẹn giờ tắt

KDK U48FP

9.550.000₫
Quạt trần Panasonic F-60TDN 5 cánh có điều khiển từ xa
 • Có điều khiển từ xa
 • Gió tự nhiên
 • Hẹn giờ tắt

Panasonic-F60TDN

4.230.000₫
Quạt trần Panasonic F-60UFN 5 cánh có điều khiển từ xa
 • Có điều khiển từ xa
 • Hẹn giờ tắt
 • Đèn đổi màu
 • Gió tự nhiên

Panasonic-F60UFN

7.750.000₫
Quạt trần KDK W56WV
 • Có điều khiển từ xa

KDK W56WV

5.850.000₫
Quạt trần Panasonic F-60MZ2 3 cánh có hộp số điều khiển
 • Điều khiển bằng hộp số

Panasonic-F60MZ2

1.000.000₫
Quạt trần KDK T60DW
 • Có điều khiển từ xa

KDK T60DW

5.690.000₫
Quạt trần Panasonic F-56MZG 4 cánh có điều khiển từ xa
 • Có điều khiển từ xa

Panasonic-F56MZG

1.980.000₫
Quạt trần KDK T60AW
 • Có điều khiển từ xa

KDK T60AW

7.690.000₫
Quạt trần Panasonic F-56MPG 4 cánh có điều khiển từ xa
 • Hẹn giờ tắt
 • Có điều khiển từ xa

Panasonic-F56MPG

1.980.000₫
Quạt trần Panasonic F-56XPG 4 cánh có điều khiển từ xa
 • Có điều khiển từ xa

Panasonic F-56XPG

2.200.000₫
Quạt trần Panasonic F-60WWK 4 cánh có điều khiển từ xa
 • Có điều khiển từ xa
 • Gió tự nhiên
 • Hẹn giờ tắt

Panasonic-F60WWK

4.230.000₫
Quạt trần KDK Z60WS
 • Có điều khiển từ xa

KDK Z60WS

5.690.000₫
Quạt trần KDK S56XV
 • Có điều khiển từ xa

KDK S56XV

5.890.000₫
Quạt trần KDK R48SP
 • Có điều khiển từ xa

KDK R48SP

4.250.000₫
Quạt trần KDK M56XR
 • Có điều khiển từ xa

KDK M56XR

2.370.000₫
Quạt trần KDK V60WK
 • Có điều khiển từ xa

KDK V60WK

7.690.000₫
Quạt trần KDK M56PR
 • Có điều khiển từ xa

KDK M56PR

2.370.000₫
Quạt trần KDK N56YG
 • Điều khiển bằng hộp số

KDK N56YG

1.350.000₫
Quạt trần KDK M60XG
 • Điều khiển bằng hộp số

KDK M60XG

1.220.000₫