Được thiết kế với thân màu bạc, chiếc quạt trần trong nhà này được chế tạo với One Silver Wing Blade Control bao gồm: RC400 – Điều khiển cầm tay sáu tốc độ với chức năng đảo ngược và bao da treo tường Kích thước: Đo 10,8 ” từ trần đến đáy quạt với 6 “downrod đi kèm. Quạt trần hiện đại này có đường kính quét lưỡi là 52 ” với ble Blade Pitch Bao gồm 6″ Downrod và Bộ chuyển đổi trần góc. Có thể được gắn lên đến 21 ° với bộ chuyển đổi đi kèm. Sử dụng A245-SL (được bán riêng) cho trần nhà góc 21 ° đến 45 ° Quạt chồn Aa, Bộ đèn không tương thích